.

actus
recent news

Publié le 28 août 2020

Madagascar soutenu par la Banque Mondiale dans sa réponse au COVID-19

Voir plus

recent news

Publié le 26 août 2020

Budget des Citoyens de la Loi de Finances Rectificative 2020

Voir plus

recent news

Publié le 25 août 2020

Famindran-draharaha teo amin’ny Foibem-pitondrana ny Rafitra Fampahalalam-baovao na DSI

Voir plus

recent news

Publié le 21 août 2020

Tatitry ny Filankevitry ny Minisitra natao ny alakamisy 20 aogositra 2020

Voir plus

recent news

Publié le 19 août 2020

Organisation des caisses de l’ARMP face à la pandémie de COVID 19

Voir plus

recent news

Publié le 18 août 2020

Nouvelle prolongation du report des échéances des obligations fiscales face à la crise sanitaire Covid-19

Voir plus

recent news

Publié le 14 août 2020

La loi de finances rectificative 2020 en bref

Voir plus

recent news

Publié le 13 août 2020

Manomboka ny asa famolavolana ny antontan-taratasy lasitra vaovao ho an’ny fiaraha-miasa eo amin'ny Governemanta Malagasy sy ireo Solontenan’ny Firenena Mikambana (SNU) eto Madagasikara

Voir plus

recent news

Publié le 13 août 2020

Tatitry ny Filankevitry ny Minisitra natao tamin'ny alalan'ny "visioconférence" ny alarobia 12 aogositra 2020

Voir plus

recent news

Publié le 11 août 2020

Fanampiana avy amin’ny INSTAT ho an’ny “Plateforme de Traitement Covid-19” ao Mahamasina.

Voir plus

recent news

Publié le 07 août 2020

Fandaminana ny fizarana Fisotroan-dronono eny amin'ny Tahirimbolam-panjakana :: Aogositra 2020

Voir plus


Nous suivre


Logo facebook
Logo youtube

PUBLICATIONS


Voir toutes