' IZAY MAMBOLY HAZO MANAVOTRA FIRENENA, IZAY MANDORO ALA MANDORO TANINDRAZANA'

Io no teny filamatra ho an'ny fambolen-kazo 2021 eto Madagasikara.

Ny avy eto amin'ny 'Direction Générale du Contrôle Financier' teo ambany fitarihan'ny Tale Jeneraliny, ny Inspecteur Général d'Etat RASAHAVELO, dia nanefa ny adidiny tamin'ny alalan'ny fambolen-kazo teny amin'ny 'Site MEF'* Andranovelona ny zoma 19 febroary 2021 lasa teo.

*Ministère de l'Economie et des Finances