DELEGASIONIM-PARITRA ANALANJIROFO: Fanavaozana ny lokon'ny trano fiasana