DELEGASIONIM-PARITRA VAKINANKARATRA : Fitsidihan'ny Tale Jeneralin'ny 'Contrôle Financier'


Ny talata 19 oktobra 2021 teo no nitsidika ny delegasionim-paritra Vakinankaratra Andriamatoa RASAHAVELO, Tale Jeneralin'ny 'Contrôle Financier', ka nahafahany nijery ifotony ny zava-misy eny an-toerana sy nidinika tamin'ireo mpiasan'ny Delegasionina izay notarihan'ny Delegem-paritra, Andriamatoa RASOAMANANJATO Jean de Dieu.
Marihina fa dia voaresaka indrindra nandritra izany fihaonana izany ny mahakasika ny fizotry ny asa ankapobeny eo anivon'ny Delegasionina.